Dostavljamo i u SAD!

Cijena dostave | Vrste plaćanja

+387 35 225 027

point@knjiga.ba

Dobrodošli!

Molimo prijavite se ili napravite svoj profil!Slika knjizicaProizvoda u bazi

35.204

Facebook slicica

Katalog

Računovodstvo i poslovne finansije za menadžere - savremni pristup-

Računovodstvo i poslovne finansije za menadžere - savremni pristup-

Kliknite dva puta da vidite sliku u normalnoj rezoluciji

Zoom Out
Zoom In

Više slika


ISBN:

9958-310-2-8

Ilustracija:

Ne

Izdavač:

Dostupnost:

rasprodano

Šifra:

K5912

Broj strana:

303

Težina:

535 g

Cijena:

Dostupnost: Na stanju

30,00 KM
rasprodano

Kategorije:

Sadržaj:

U savremenim uslovima privređivanja, u uslovima djelovanja tržišta, globalizacije, računovodstvo postaje sve značajnije. Nije moguće zamisliti poslovanje preduzeća te upravljanje razvojem istog bez kvalitetnih računovodstvenih informacija. Uobičajeno se ističe kako je računovodstvo jezik poslovanja ili poslovni jezik. Prema tome, svi oni koji zauzimaju značajnu ulogu u poslovnom procesu moraju razumjeti taj jezik. Često se ističe kako svaki poslovni čovjek, između ostalog, mora razumjeti logiku računovodstvenog evidentiranja poslovanja i mora znati čitati finansijske izvještaje.
Knjiga Računovodstvo i poslovne finansije za menadžere - savremeni pristup - nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada autora u svojstvu finansijsko - računovodstvenog konsultanta mnogih uspješnih menadžera, te dugogodišnjeg rada na finansijsko - računovodstvenim i revizorskim poslovima sa metodičko - didaktičkim pristupima zasnovanim na naučnim istraživanjima. Područje koje je obrađeno u knjizi je računovodstveno - finansijsko područje koje obuhvata, prije svega, problematiku koja se najčešće razmatra u okviru finansijskog, troškovnog, upravljačkog i računovodstva odgovornosti, te poslovnih finansija. Međutim, za razliku od nekih drugih knjiga iz tog područja, ova knjiga nije opterećena brojnim knjiženjima, šiframa konta, dilemama oko toga na koja konta (šifre konta) evidentirati neku transakciju i slično. Akcenat je ovdje na računovodstvenoj i finansijskoj logici, tj. slikovito prikazanoj biti računovodstva i finansijskim analizama, a računovodstvenoj tehnici posvećeno je mnogo manje pažnje.
Knjiga je podijeljena u trinaest poglavlja i, pored uobičajenog predgovora, popisa literature, obuhvata i popis slika, grafikona, shema i tabela te praktične primjene analize finansijskog izvještavanja i četiri priloga.
U prvom poglavlju razmatra se harmonizacija finansijskog izvještavanja u tržišnom okruženju, definicije i priznavanje elemenata finansijskih izvještaja, vrednovanje elemenata finansijskih izvještaja, proces upravljanja resursima i koncepti kapitala i očuvanja kapitala. Drugo poglavlje obuhvata definisanje računovodstva, računovodstvenog procesa, istorijski razvoj računovodstva, zadatke, vrste računovodstva i detaljno objašnjava finansijsko, troškovno i upravljačko računovodstvo. Osim toga razmotreni su i nedostaci računovodstva, te pojam poslovnih finansija i finansijskih analiza. U trećem poglavlju definisano je knjigovodstvo kao glavni procesor računovodstvene informacije, knjigovodstveni račun – konto, vrste konta, knjigovodstveni dokument – isprava kao temelj knjigovodstvene evidencije, vjerodostojnost, kretanje i čuvanje knjigovodstvene dokumentacije. Pored toga, definisane su i poslovne knjige, vrste i način njihovog vođenja, novi Kontni plan sa primjenom od 01.01.2011 godine. Četvrto poglavlje definiše finansijsko planiranje (budžetiranje), pojam, proces i karakteristike okretnog - učinkovitog planiranja te planiranje finansijskih izvještaja. U petom poglavlju difinisan je računovodstveni nadzor - kontrola, interna kontrola, interna revizija i eksterna revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja. Šesto i sedmo poglavlje obuhvata finansijsko izvještavanje - informisanje i osnovne elemente finansijskih izvještaja (imovina, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, novčani primici, novčani izdaci). U ovom dijelu obrađena je problematika računovodstvenih načela i standarda koji su, po pravilu, izvor računovodstvenih politika. Između ostalog, obrađena je problematika Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, računovodstvenih standarda u SAD-u i računovodstvena regulativa u zemljama Europske unije. Šesto poglavlje završava najnovijim obrascima finansijskih izvještaja koji se nalaze u prilozima. U ovim poglavljima definišu se i računovodstvene politike, njihova povezanost sa procesom upravljanja i ukupnom poslovnom politikom te se upozorava na problematiku područja primjene računovodstvenih politika, odgovornosti za njihov izbor i primjenu. U sedmom poglavlju znatna pažnja posvećena je problematici procjene ključnih ekonomskih kategorija koje se iskazuju u finansijskim izvještajima i u tom je kontekstu upozoreno na moguće načine stvaranja nerizičnih rezervi i skrivenih gubitaka. U ovom poglavlju razmatra se i problematika promjena računovodstvenih politika i procjena te njihov uticaj na finansijske izvještaje i povezanost između bilansa stanja i bilansa uspjeha. Osmo poglavlje obuhvata osnovne instrumente i postupke analize finansijskih izvještaja (komparativni i strukturni finansijski izvještaji, horizontalna i vertikalna analiza, finansijski pokazatelji) te definisanje i izračunavanje količinske i finansijske tačke preloma. Uz to, prikazani su pokazatelji specifični za izvještavanje korporacija. U devetom poglavlju definisane su osnove upravljanja investicijama i povrat na uložena sredstva kao i pokazatelji tržišne vrijednosti. Deseto poglavlje obuhvata primjenu (praktičan primjer na „XY“ preduzeću) osnovnih instrumenata i postupaka analize finansijskih izvještaja (komparativni i strukturni finansijski izvještaji, horizontalna i vertikalna analiza, finansijski pokazatelji). U jedanaestom poglavlju definisane su računovodstvene metode obračuna troškova kroz tradicionalni i savremeni pristup, povezani su finansijski i nefinansijski pokazatelji u funkciji ostvarivanja kvalitetnijeg poslovanja gdje se posebno ističe ABC metoda, model uravnoteženog sistema mjerenja rezultata poslovanja te mjere performansi preduzeća (EVA-e i Vrijednosti za dioničare), definisanje i obračun troškova životnog vijeka proizvoda, ciljano upravljanje troškovima i proces sastavljanja ECO bilansa. Dvanaesto poglavlje definiše računovodstveno upravljanje troškovima kvaliteta. Na kraju, u trinaestom, ne slučajno posljednjem, poglavlju, već zbog želje autora da naglasi značaj ovog dijela knjige, definisano je računovodstvo odgovornosti kroz centre (troškovne, prihodne, profitne i investicione) odgovornosti i metode obračuna transfernih cijena sa njihovom praktičnom primjenom.
U knjizi se, iako je u našim uslovima Zakonom o privrednim društvima inauguriran pojam privrednih društava, koristi pojam preduzeće. Pri tome pod pojmom preduzeće podrazumijevaju se različiti pravno – organizacioni oblici privrednih društava kao što je dioničko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i sl.. Nesporno je da se u svim organizacionim oblicima razumijeva preduzetništvo i zbog toga ima smisla govoriti o preduzeću. Pri tome se uvažava jedno od osnovnih računovodstvenih načela kojim se ističe da je bit važnija od forme – oblika.
Ova knjiga namijenjena je svima onima koji su na bilo koji način upućeni na računovodstvo, finansijsko izvještavanje, finansijske analize i reviziju poslovanja preduzeća. Sasvim sigurno, ona može korisno poslužiti svim nivoima menadžmenta i svim poslovnim ljudima koji svakodnevno moraju koristiti računovodstvene informacije. Osim toga, knjiga može biti vrlo korisna učenicima i studentima, prije svega ekonomskih, a zatim i drugih disciplina iz oblasti društvenih nauka.

Računovodstvo i finansije su toliko međuzavisni i povezani sistemi da se ne mogu smatrati posebnim funkcijama. Kreiraju, evidentiraju, planiraju, informišu, kontrolišu, analiziraju i izvještavaju o cjelokupnom poslovanju, posmatrano kroz prizmu krajnjih rezultata iz perspektive njihovih korisnika.

Računovodstvo je umjetnost koju dizajnira vrsni računovođa, ali je isuviše važno da bi se prepustilo samo računovođi.


Tuzla, februar 2011. Autor

  • Izdanje: 1
  • Godina: 2011
  • Jezik: Bosanski jezik
  • Vrsta uveza: Meki uvez
  • Pismo: Latinica
  • Veličina: 170x240
  • Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina
  • Stanje: Nova

Detalji

U savremenim uslovima privređivanja, u uslovima djelovanja tržišta, globalizacije, računovodstvo postaje sve značajnije. Nije moguće zamisliti poslovanje preduzeća te upravljanje razvojem istog bez kvalitetnih računovodstvenih informacija. Uobičajeno se ističe kako je računovodstvo jezik poslovanja ili poslovni jezik. Prema tome, svi oni koji zauzimaju značajnu ulogu u poslovnom procesu moraju razumjeti taj jezik. Često se ističe kako svaki poslovni čovjek, između ostalog, mora razumjeti logiku računovodstvenog evidentiranja poslovanja i mora znati čitati finansijske izvještaje. Knjiga Računovodstvo i poslovne finansije za menadžere - savremeni pristup - nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada autora u svojstvu finansijsko - računovodstvenog konsultanta mnogih uspješnih menadžera, te dugogodišnjeg rada na finansijsko - računovodstvenim i revizorskim poslovima sa metodičko - didaktičkim pristupima zasnovanim na naučnim istraživanjima. Područje koje je obrađeno u knjizi je računovodstveno - finansijsko područje koje obuhvata, prije svega, problematiku koja se najčešće razmatra u okviru finansijskog, troškovnog, upravljačkog i računovodstva odgovornosti, te poslovnih finansija. Međutim, za razliku od nekih drugih knjiga iz tog područja, ova knjiga nije opterećena brojnim knjiženjima, šiframa konta, dilemama oko toga na koja konta (šifre konta) evidentirati neku transakciju i slično. Akcenat je ovdje na računovodstvenoj i finansijskoj logici, tj. slikovito prikazanoj biti računovodstva i finansijskim analizama, a računovodstvenoj tehnici posvećeno je mnogo manje pažnje. Knjiga je podijeljena u trinaest poglavlja i, pored uobičajenog predgovora, popisa literature, obuhvata i popis slika, grafikona, shema i tabela te praktične primjene analize finansijskog izvještavanja i četiri priloga. U prvom poglavlju razmatra se harmonizacija finansijskog izvještavanja u tržišnom okruženju, definicije i priznavanje elemenata finansijskih izvještaja, vrednovanje elemenata finansijskih izvještaja, proces upravljanja resursima i koncepti kapitala i očuvanja kapitala. Drugo poglavlje obuhvata definisanje računovodstva, računovodstvenog procesa, istorijski razvoj računovodstva, zadatke, vrste računovodstva i detaljno objašnjava finansijsko, troškovno i upravljačko računovodstvo. Osim toga razmotreni su i nedostaci računovodstva, te pojam poslovnih finansija i finansijskih analiza. U trećem poglavlju definisano je knjigovodstvo kao glavni procesor računovodstvene informacije, knjigovodstveni račun – konto, vrste konta, knjigovodstveni dokument – isprava kao temelj knjigovodstvene evidencije, vjerodostojnost, kretanje i čuvanje knjigovodstvene dokumentacije. Pored toga, definisane su i poslovne knjige, vrste i način njihovog vođenja, novi Kontni plan sa primjenom od 01.01.2011 godine. Četvrto poglavlje definiše finansijsko planiranje (budžetiranje), pojam, proces i karakteristike okretnog - učinkovitog planiranja te planiranje finansijskih izvještaja. U petom poglavlju difinisan je računovodstveni nadzor - kontrola, interna kontrola, interna revizija i eksterna revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja. Šesto i sedmo poglavlje obuhvata finansijsko izvještavanje - informisanje i osnovne elemente finansijskih izvještaja (imovina, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, novčani primici, novčani izdaci). U ovom dijelu obrađena je problematika računovodstvenih načela i standarda koji su, po pravilu, izvor računovodstvenih politika. Između ostalog, obrađena je problematika Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, računovodstvenih standarda u SAD-u i računovodstvena regulativa u zemljama Europske unije. Šesto poglavlje završava najnovijim obrascima finansijskih izvještaja koji se nalaze u prilozima. U ovim poglavljima definišu se i računovodstvene politike, njihova povezanost sa procesom upravljanja i ukupnom poslovnom politikom te se upozorava na problematiku područja primjene računovodstvenih politika, odgovornosti za njihov izbor i primjenu. U sedmom poglavlju znatna pažnja posvećena je problematici procjene ključnih ekonomskih kategorija koje se iskazuju u finansijskim izvještajima i u tom je kontekstu upozoreno na moguće načine stvaranja nerizičnih rezervi i skrivenih gubitaka. U ovom poglavlju razmatra se i problematika promjena računovodstvenih politika i procjena te njihov uticaj na finansijske izvještaje i povezanost između bilansa stanja i bilansa uspjeha. Osmo poglavlje obuhvata osnovne instrumente i postupke analize finansijskih izvještaja (komparativni i strukturni finansijski izvještaji, horizontalna i vertikalna analiza, finansijski pokazatelji) te definisanje i izračunavanje količinske i finansijske tačke preloma. Uz to, prikazani su pokazatelji specifični za izvještavanje korporacija. U devetom poglavlju definisane su osnove upravljanja investicijama i povrat na uložena sredstva kao i pokazatelji tržišne vrijednosti. Deseto poglavlje obuhvata primjenu (praktičan primjer na „XY“ preduzeću) osnovnih instrumenata i postupaka analize finansijskih izvještaja (komparativni i strukturni finansijski izvještaji, horizontalna i vertikalna analiza, finansijski pokazatelji). U jedanaestom poglavlju definisane su računovodstvene metode obračuna troškova kroz tradicionalni i savremeni pristup, povezani su finansijski i nefinansijski pokazatelji u funkciji ostvarivanja kvalitetnijeg poslovanja gdje se posebno ističe ABC metoda, model uravnoteženog sistema mjerenja rezultata poslovanja te mjere performansi preduzeća (EVA-e i Vrijednosti za dioničare), definisanje i obračun troškova životnog vijeka proizvoda, ciljano upravljanje troškovima i proces sastavljanja ECO bilansa. Dvanaesto poglavlje definiše računovodstveno upravljanje troškovima kvaliteta. Na kraju, u trinaestom, ne slučajno posljednjem, poglavlju, već zbog želje autora da naglasi značaj ovog dijela knjige, definisano je računovodstvo odgovornosti kroz centre (troškovne, prihodne, profitne i investicione) odgovornosti i metode obračuna transfernih cijena sa njihovom praktičnom primjenom. U knjizi se, iako je u našim uslovima Zakonom o privrednim društvima inauguriran pojam privrednih društava, koristi pojam preduzeće. Pri tome pod pojmom preduzeće podrazumijevaju se različiti pravno – organizacioni oblici privrednih društava kao što je dioničko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i sl.. Nesporno je da se u svim organizacionim oblicima razumijeva preduzetništvo i zbog toga ima smisla govoriti o preduzeću. Pri tome se uvažava jedno od osnovnih računovodstvenih načela kojim se ističe da je bit važnija od forme – oblika. Ova knjiga namijenjena je svima onima koji su na bilo koji način upućeni na računovodstvo, finansijsko izvještavanje, finansijske analize i reviziju poslovanja preduzeća. Sasvim sigurno, ona može korisno poslužiti svim nivoima menadžmenta i svim poslovnim ljudima koji svakodnevno moraju koristiti računovodstvene informacije. Osim toga, knjiga može biti vrlo korisna učenicima i studentima, prije svega ekonomskih, a zatim i drugih disciplina iz oblasti društvenih nauka. Računovodstvo i finansije su toliko međuzavisni i povezani sistemi da se ne mogu smatrati posebnim funkcijama. Kreiraju, evidentiraju, planiraju, informišu, kontrolišu, analiziraju i izvještavaju o cjelokupnom poslovanju, posmatrano kroz prizmu krajnjih rezultata iz perspektive njihovih korisnika. Računovodstvo je umjetnost koju dizajnira vrsni računovođa, ali je isuviše važno da bi se prepustilo samo računovođi. Tuzla, februar 2011. Autor

Dodatne informacije

Izdavač Off-Set
Preporuka Ne

Tagovi Proizvoda

Koristite razmak za odvajanje oznaka. Koristite jednostruke navodnike (') za fraze

Moja korpa

Nemate proizvoda u svojoj Korpi.

Reklama

Newsletter